پژوهشگاه مدیریت دولتی

تنها مرکز تخصصی
مطالعات مدیریت دولتی در کشور

09101502239 – 09103434482

نگارش اهداف تحقیق برای موضوع «بررسی نقش شبکه های مجازی در تغییر شکل سازمان»

عنوان فارسی:
بررسی نقش شبکه های مجازی در تغییر شکل سازمان غیر رسمی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی
 عنوان انگلیسی:
Investigating the role of virtual networks in transforming the informal organization with the mediating role of organizational culture
کلید واژگان:
شبکه های مجازی | تغییر شکل سازمان | فرهنگ سازمانی

در این صفحه به اهمیت و ضرورت تحقیق، مرور ادبیات و … از موضوع فوق می پردازیم.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

تمام تغییراتی که در سازمانها صورت می پذیرد نتیجه هدایت های عاملان تغییر نیست. تغییرهای برنامه ریزی نشده به صورت خود به خودی یا تصادفی و بدون این که عاملان تغییر متوجه شوند رخ می دهد.اینگونه تغییرها می تواند شکننده باشد مانندیک اعتصاب کارگری که موجب بسته شدن یک واحد تولیدی می شود، یا سودمند باشد مانند تضاد میان دو نفر که به برقراری یک رویه جدید برای اطمینان از جریان روان کارها میان دوبخش می انجامد )رضاییان،1386).

نکته: اهمیت و ضرورت تحقیق یکی از ارکان مهم در انجام پروپوزال مدیریت دولتی است که همواره مورد توجه اساتید راهنما و هیئت داوران قرار می گیرد.

ادامه اهداف تحقیق

عصر جديد با سازمان هاي پيچيده، پويا و متحول همراه خواهد بود. در اين سازمان ها، مرزهاي سنتي موجود از بين خواهد رفت، فرهنگ هاي مختلف در هم خواهند آميخت و در زير پاي فرهنگ هاي غني ترناپديد خواهند شد. بسياري از مشاغل دوباره طراحي خواهند شد و ورود فناوري اطلاعات تغييراتي درساختار سازمانها به وجود خواهد آورد براي كاستن زمان پاسخگويي و بهبود انعطاف پذيري، بايد شكل كاملا جديدي از سازمانها بوجود آيند. سازمان هاي مجازي كه امروزه با سرعت بالايي در حال شكل گيري هستند مي توانند پاسخي به اين نيازهاي جديد باشند. در بازار و عصر جديد سازمان هايي كه از دانش، افرادمتخصص و فناوري هاي روز به خوبي استفاده نمايند موفق تر هستند. كوچك شدن، مهندسي مجدد و تمركز،برخي از رويكردهايي هستند كه شركت ها براي شناسايي فعاليت هاي بدون ارزش افزوده روي آنها حساب مي كنند. فعاليت هاي اقتصادي شبكه اي و تبادل اطلاعات اقتصادي فوايد زيادي را براي استراتژي منبع يابي بيروني به ارمغان آورده است. امروزه مرزهاي ثابت و مشخص سازماني به دلايل مختلف از جمله تغييرات گسترده در بازار (شكل و فرم، زمان پاسخ گويي، محل پاسخ گويي، كيفيت، خدمات پس از فروش و … )و عوامل موفقيت سازمان هاي كنوني ( سرعت، انعطاف پذيري، يكپارچگي، نوآوري و …) تغيير يافته ومرزهاي منعطف و متحرك جايگزين اين مرزهاي ثابت شده است. بنابراين لازمه ايجادو گسترش سازمان ها استفاده مؤثر ازتكنو لوژي و توان هاي مالي ومنابع انساني شركت هاي مشاركت جو مي باشدكه با استفاده از تجارب و تعامل و همكاري با يكديگر زمينه فعاليت را بهبود بخشيده و توسعه دهند.

نکته: همانطور که قبلا هم تاکید شده است در انجام پایان نامه مدیریت دولتی بایستی به نحوه ذکر منابع و رفرنسها دقت شود تا پروپوزال از طرف اساتید  زیر سوال نرود

ادامه…

 با توجه به لزوم بهره وري در استفاده از سرعت وزمان وهمگامي سازمان هاوبنگاه هاي اقتصادي و… درارايه خدمات ومحصول ميتوان گفت: سازمان هاي غیر رسمی به مجموعه اي از سازمان هاي مستقل اطلاق مي شود كه به طور موقت با هم همكاري مي كنند، دواير مستقل و يا افرادي هستند كه به طور مرتب ولي از طريق داشتن فرهنگ سازمانی مشترک با هم كار مي كنند كه بتوانند در دنياي فعلي بر ديگر اطلاعات و ارتباطات سازمان ها برتري داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده اهمیت  تحقیق از آن جهت است که شبکه‌های مجازی امروزه نقش مهمی را در تتغییر شکل سازمان های غیر رسمی ایفا می‌کنند.از سوی دیگر میزان دسترسی آسان به شبکه‌های مجازی اهمیت تحقیقات این‌چنین را بیشتر می‌کند چرا که نیاز است تا این نوع سازمان ها بر اساس تاثیر فرهنگ سازمانی  نیزمورد بررسی قرار بگیرند و راهکارهایی نوین در این راستا ارائه شود. از سوی دیگر ضرورت انجام تحقیق به این دلیل است که تاکنون هیچ تحقیقی در زمینه نقش شبکه های مجازی در تغییر شکل سازمان غیر رسمی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی(مورد مطالعه شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره آموزش وپرورش منطقه 2تهران)انجام نگرفته است و این تحقیق در نظر دارد تا این خلأ را پرکند.

نکته: الف) در نگارش پایان نامه و پروپوزال سعی کنید به آئین نگارش و دستورالعمل نگارش پروپوزال و پایان نامه دقت کافی داشته باشید در غیر این صورت کار شما مشمول انجام اصلاحات پایان نامه خواهد شد.

ب) در انجام پروپوزال بایستی به فرم و قالب پروپوزال توجه شود چرا که تمام محتوای شما بایستی در قالبی استاندارد که توسط دانشگاه تعیین میشود، تدوین گردد.

ج) برای مطالعه میان مساله این موضوع و … به این صفحه مراجعه کنید.

د) این پروپوزال به تصویب دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است