پژوهشگاه مدیریت دولتی

تنها مرکز تخصصی
مطالعات مدیریت دولتی در کشور

09101502239 – 09103434482

موضوع پایان نامه به فارسی:

تاثیر نظارت سوء استفاده‌گرانه بر هویت‌یابی سازمانی

موضوع پایان نامه به انگلیسی:

The Impact of Abusive Monitoring on Organizational Identity

کلید واژگان:

نظارت | سوءاستفاده گرانه | هویت سازمانی

بیان مسئله

در باب تاثیر نظارت سوء استفاده‌گرانه بر هویت‌یابی سازمانی مطالعه و بررسی تاریخچه تحول و توسعه جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروي انسانی ماهر و پرورش یافته، در انتقال جامعه سنتی به جامعه صنعتی، تأثیر انکار ناپذیري داشته و این تأثیر به نحوي بوده است که محققین، نیروي انسانی را مهمترین عامل توسعه سازمانها و جوامع معرفی کرده‌اند. با توجه به این رویکرد، یکی از مسایل مهمی که تمامی سازمانها با آن روبرو هستند، بحث نحوه هدایت و رهبري منابع انسانی است. نظر به اهمیت رهبران در ارتقاي اثربخشی سازمانی اغلب مطالعات حوزه رهبري به طور کلی بر جنبه­هاي سازنده و مثبت رهبري تأکید داشته­اند (خراسانی طرقی و همکاران، 1397). امروزه سازمانها توسط نقش­ها و عملکردهای مشتریان (ارباب رجوع) شناخته می‌شود. این عملکردها معمولا فشار و استرس مربوط به کار را برای کارکنان هر سازمانی ایجاد می­کند. علاوه بر این، ماهیت برخی از سازمانی خواستار میزان بالایی از توجه از سوی کارکنان خود است. با چنین فشاری، جای تعجب نیست که ناظران به دنبال اخراج بهترین کارکنان که برخی رفتارهای سوء و نامناسب از خود در محل کار نشان می­دهند، هستند

نکته: به این نکته مهم توجه کنید که در انجام پروپوزال مدیریت دولتی بایستی تمام مطالب با ذکر منبع و رفرنس درج شوند و تنها مطالبی از این قائده مستثنی هستند که نظرات خود نویسنده (دانشجو یا محقق) است.

ادامه بیان مساله…

تاثیر نظارت سوء استفاده‌گرانه بر هویت‌یابی سازمانی

    به گفته تپر و همکارانش نظارت سوء استفاده‌گرانه شامل درک ذهنی زیردستان از رفتار خصمانه مداوم ناظران بوده که می‌تواند شامل تحقیر، محرومیت و سرزنش آشکار و هر گونه رفتار توهین آمیزی ناشی از برخورد فیزیکی واقعی باشد. با توجه به نقش منفی این رفتار در توسعه پایدار سازمان‌ها، تعداد زیادی از محققان به دنبال بررسی سوابق این مساله به منظور کاهش اثرات مضر آن هستند. رفتار سوءاستفاده‌گرانه، به ادراک زیردستان از دامنه‌ای که در آن سرپرستان رفتارهای خصمانه از خود نشان می‌دهند – که حتی ممکن است برخوردهای فیزیکی را در بر بگیرد – گفته می‌شود.

مطالعه تجربی اخیر نیز به بررسی نقش نظارت سوء استفاده‌گرانه کارکنان در سازمانهای خدماتی پرداخته است. رهبران با رفتارهاي مخرب، رفتار توهین آمیز، نظارت سوء استفاده‌گرانه و با علاقه به سلطه‌گري و نفوذ، تهدید و اجبار، فریب، خودمحوري و پیامدهایی که کیفیت زندگی کارکنان را می­کاهد مشخص می­شود، رفتارهایی را علیه سازمان و افراد انجام می­دهند.

نکته: نحوه نوشتن پروپوزال و روش تحقیق تاثیر زیادی در هزینه انجام پایان نامه مدیریت دولتی خواهد داشت چراکه مبنای نگارش پایان نامه؛ محتویات پروپوزال است و در واقع پایان نامه باید از پروپوزال پیروی کند.

تاثیر نظارت سوء استفاده‌گرانه بر هویت‌یابی سازمانی؛ ادامه بیان مساله

محققان پی بردند که نظارت سوء استفاده گرانه دارای تاثیر زیادی بر رفاه روانی کارکنان و قصد گردش کاری آنهاست.  نیز پیشنهاد کردند که نظارت سوء استفاده گرانه به عنوان یک تهدید جدی سلامتی کارکنان و توسعه پایدار سازمانها در نظر گرفته می‌شود. ارتباط نزدیک بین رهبری سازمانی / نظارت سازمانی و توسعه پایدار سازمان‌ها نیز توسط چندین نظریه و رویکرد مشهور به اثبات رسیده است. به عنوان مثال، مدل زنجیره سود خدمات توسعه یافته توسط هسکت و همکاران تاثیر قابل توجهی را پیشنهاد کرد که منجر به عملکرد پایدار سازمان‌ها می‌گردد.

محققان استدلال کردند که به منظور دستیابی به عملکرد پایدار، سازمان‌های خدماتی ابتدا نیازمند داشتن یک ناظر یا رهبر بوده که بتوانند کارکنان شایسته را حفظ و در آنها انگیزه ایجاد کنند. ایجاد انگیزه در کارکنان نقش مهمی در ارائه خدمات با کیفیت ایفاء می‌کند.

نکته:

الف) بخش بیان مساله در پروپوزالهای کارشناسی ارشد بایستی حداقل یک صفحه و حداکثر سه صفحه باشد.

ب) چنانچه پژوهشی که در این سطح انجام می دهید حائز شرایط استاندارد بوده و قابلیت بسط داشته باشد، می توانید از آن در انجام رساله دکتری مدیریت نیز (در مراحل بعدی تحصیلی) استفاده کرده و موضوع را توسعه دهید.

ج) این پروپوزال در  دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است و مطالب صرفا جهت مطالعه و اطلاع منتشر شده است.

نظارت | سوءاستفاده گرانه | هویت سازمانی

ادامه بیان مساله…

مدل سرکوال پاراسورامان و همکاران نیز از این رابطه بین عملکرد کارکنان و درک کیفیت خدمات مشتریان حمایت می­کند. محققان پیشنهاد کردند که کیفیت از جمله مهمترین پیش نیازهای رضایت مشتری و در نتیجه وفاداری مشتری است. هر دوی این رویکردها این فرایند را با ارزیابی سودآوری سازمان‌ها و مزیت رقابتی نسبت به رقبا تایید می­کند. از دیدگاه پایداری، این فرایند با نظارت سالم شروع شده و با عملکرد مالی سازمان‌ها به اتمام می­رسد و می­تواند به منظور ارزیابی توسعه پایدار شرکت‌های خدماتی در بازار مورد استفاده قرار گیرد. بدین معنا که رهبر یا ناظر نقطه شروع تضمین کننده توسعه پایدار سازمان‌های خدماتی در بازار است. به همین ترتیب، دیدگاه مبتنی بر منابع بارنی نیز به این بحث با توسعه یک مدل مفهومی اولویت‌بندی منابع سازمانی (یعنی منابع مالی، منابع انسانی و منابع فیزیکی) به عنوان شیوه‌ای جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک می‌کند. محققان پیشنهاد کردند که منابع سازمانی مانند ناظران و کارکنان باید دارای برخی ویژگی‌ها (یعنی نادر، ارزشمند، غیرقابل تقلید، غیرقابل جایگزین) باشند که مشوق توسعه پایدار بازار باشد. به­عبارت دیگر، این نظریه تایید می‌کند که ناظران و کارکنان از جمله مهمترین منابع داخلی شرکت جهت دستیابی به عملکرد پایدار در سازمانهای خدماتی می‌باشند. بنابراین، مطالعه ما دارای امکان ارائه اطلاعاتی در رابطه با اثرات نظارت سوء استفاده‌گرانه بر کارکنان و توسعه پایدار سازمان‌ها است

سیاری از محققان سبک‌های رهبری مثبت و تاثیرات آنها را بر نتایج در سطح شرکت و سطح کارکنان مورد بررسی قرار داده‌اند . مطالعات قبلی به بررسی سبک‌های رهبری مثبت مانند رهبری تحول‌گرا، رهبری خدمتگزار، رهبری اصیل، رهبری کاریزماتیک، رهبری معنوی و رهبری اخلاقی پرداخته است. علاوه بر این، بسیاری از محققان مبنای رهبری را به منظور تضمین توسعه پایدار سازمانها به دلیل ماهیت پیچیده و پویای آن پیشنهاد کردند. محققان دیگر پیشنهاد کردند که رهبری بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است. به طور خاص، سبک رهبری، به شکل مثبت یا منفی دارای تاثیر مستقیمی بر عملکرد و نگرش‌های کارکنان است.

نکته:

اگر در نوشتن پایان نامه نوآوریهای ارزشمندی را اعمال کرده باشید، این مساله می تواند در زمینه استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت دولتی کمک کرده و مقاله معتبرتری را از پایان نامه تان استخراج کنید.

ادامه بیان مساله: تاثیر نظارت سوء استفاده‌گرانه بر هویت‌یابی سازمانی

اپتروپاکی و مارتین به تاثیر قابل توجه سبک­های رهبری تحول­گرا و معاملاتی بر هویت­یابی سازمانی کارکنان پی بردند. به طور مشابه، مطالعه واندی نشان داد که رهبری خدمتگزارانه دارای تاثیر مهمی بر هویت­یابی سازمانی کارکنان است. اخیرا، فالاتا و همکارانش بر رابطه مهم بین رهبری اصیل و هویت­یابی سازمانی کارکنان در سازمانهای مراقبت بهداشتی پی برده­اند. چندین محقق نیز به بررسی سبک­های رهبری و اثرات آنها بر عملکرد کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنها پرداخته اند. لیتائو و همکارانش طی مطالعه­ای پی بردند که کارکنانی که حس می­کنند توسط سرپرستان خود تحت حمایت قرار دارند، بیشتر احساس خواهند کرد که می­توانند به بهره وری شرکت کمک کنند . از طرف دیگر، سبک‌های رهبری منفی نیز به منظور تست اثرات آنها بر کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، دکستر و همکارانش پی بردند که نظارت سوء استفاده گرانه دارای تاثیر مهمی بر هویت‌یابی سازمانی است . رهبری به عنوان یک حوزه فعال در نظریه سازی و منابع ظهور کرده که ارائه دهنده زمینه مبتنی بر شواهد و علمی بوده که به توسعه توجه محققان و متخصصان این مفهوم کمک می‌کند. طی بیش از 60 سال، محققان رهبری تلاش‌هایی به منظور روشن سازی ویژگی‌های رهبری که منجر به بهبود عملکرد شرکت، انجام داده‌اند . تحقیقات صورت گرفته در نیم قرن گذشته به دنبال اثبات این مساله است که چرا و چگونه برخی سبک‌های رهبری کارامدتر از سبک‌های دیگر رهبری است، اما جواب این مساله هنوز روشن نشده و محققان همچنان به دنبال روشن ساختن مسائل متعدد در این زمینه می‌باشند گوردن و یوکل و همکاران. با توجه به این پیش زمینه، انتظار می­رود که سازمان از اثرات منفی نظارت سوء استفاده­گرانه بر پیامدهای رفتاری و روانی کارکنان خود رنج می­برند؛  در نتیجه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که نظارت سوء استفاده‌گرانه چه تاثیری بر هویت‌یابی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر دورود دارد؟

نکته:

الف) برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه، حتما سری به نشریات بین المللی مانند  elsevier بزنید قطعا ایده های مناسبی را خواهید یافت.

ب) در پژوهشگاه مدیریت دولتی همواره بالاترین استانداردهای دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران مورد توجه قرار می گیرد و سطح علمی پروپوزال و پایان نامه با این مقیاس سنجیده می شود.