پژوهشگاه مدیریت دولتی

تنها مرکز تخصصی
مطالعات مدیریت دولتی در کشور

09101502239 – 09103434482

موضوع پایان نامه به فارسی:

تاثیر هوش مصنوعی بر طراحی سازمان های دولتی

موضوع پایان نامه به انگلیسی:

The effect of artificial intelligence on the design of government organizations

کلید واژگان:

هوش مصنوعی | طراحی سازمان | سازمانهای دولتی

بیان مسئله

شبکه ‏های عصبی، ساختارهایی محاسباتی با قابلیت‏های یادگیری و تعمیم‏پذیری هستند. از نظر مفهومی، شبکه‏های عصبی یک فن توزیعی را به کار می‏گیرند تا بتوان به کمک آن، یافته‏های‏ به دست آمده از نمونه‏های مشخص و شناخته‌شده را ذخیره کرد و آنها را برای طبقه‏بندی، پیش‏بینی، تجزیه‌وتحلیل، کنترل و بهینه‏سازی مورد استفاده قرار داد.شبکه‏های عصبی، برنامه‏های نرم‏افزاری هستند که ازساختار زیست‏شناختی مغزانسان، با همان‏ پیچیدگی‏ها، تقلید کرده‏اند. به‌عبارت‌دیگر شبکه‌های عصبی را می‌توان مدل‌های الکترونیکی شبیه‌سازی شده از ساختار عصبی مغز انسان نامید. چندین خصوصیت متمایز و منحصربه‌فرد، باعث جذاب شدن شبکه‌های عصبی شده است: ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓظة ﺷﺮاﮐﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ)، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ، ﭘﺮدازش ﻣﻮازی و ﻣﻘﺎومت. هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی دارد. تعدادی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی شامل استفاده در وسایل نقلیه خودگردان (مثل پهپادها و اتومبیل‌های خودران)، تشخیص‌های پزشکی، خلق آثار هنری، اثبات قضیه‌های ریاضی، انجام بازی‌های فکری، تعیین هویت تصاویر(تشخیص چهره) و صداها، ذخیره انرژی، جستجوگرهای اینترنتی، تهیه قراردادها و پیش‌بینی آرای قضایی می‌شوندبه‌طور کلّی، هوش مصنوعی را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مابین هوش مصنوعی به عنوان یک هدف، هوش مصنوعی به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی، یا هوش مصنوعی به عنوان مجموعه فنون و راه کارهایی که توسط مراکز علمی مختلف و صنایع گوناگون تنظیم و توسعه یافته‌است باید تفاوت قائل بود.

نکته: توجه داشته باشید که پیش از شروع انجام پروپوزال مدیریت دولتی بایستی موضوع انتخابی از سامانه ایرانداک استعلام شود تا مطمئن شویم تکراری نیست. پاسخ این استعلام در قالب یک نامه برای شما ارسال خواهد شد که بعدها نامه مذکور را می بایستی ضمیمه مدارک پایان نامه تان کنید.

ادامه بیان مساله…

بسیاری از افراد طراحی سازمان را با ساختار سازمان برابر می‌دانند: واژه‌هایی مانند «سلسله مراتبی یا عمودی» و «مسطح یا افقی » هم برای توصیف طراحی سازمان به کار می‌روند و هم برای ساختار سازمان. در واقع طراحی سازمان چیزی بیش از احاطه کردن ساختار است: طراحی سازمان، فرآيند هم‌تراز کردن ساختار سازمان، با مأموریت آن است. به این معنا که به رابطه‌ی پیچیده‌ی بین مأموریت‌ها، گردش کار، مسئولیت و اختیار نگاه می‌کند و مطمئن می‌شود که همه‌ی اینها از اهداف کسب‌وکار حمایت می‌کنند. طراحی خوب سازمان به ارتباطات، بهره‌وری و نوآوری کمک می‌کند و محیطی را خلق می‌کند که افراد در آن می‌توانند به شکل مؤثری کار کنند.

طراحی یک سازمان کارآمد بایشد «دو مشکل اساسی و مرتبط به هم را حل کند: تقسیم کار و ادغام تلاش». تقسیم کار شامل تقسیم کار و تخصیص وظیفه است، در حالی که ادغام تلاش شامل ارائه پاداش و ارائه اطلاعات است.طرح سازمان به نحوه ساخت و تغيير ساختار برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می کند . ساختن یاتغيير دادن یك سازمان شبيه ساختن یا تغيير نقشه یك ساختمان نيست. اگر چه هر دو برا یك هدف نهائی آغاز می شوند و سپس طراح برای تحقق آن هدف، وسایل یا نقشه ای تدارک می بيند . در بنانمودن یك ساختمان، طرح مورد نظر، یك نقشه ساختمانی دقيق بوده که بر اسا آن ساختمان بنا نهاده می شود. در ساختن یك سازمان، آنچه مورد استفاده قرار می گيرد نقشه یا سند مشابه ای است که نمودار سازمانی نام دارد.

نکته: بسیاری از متونی که در پایان نامه مدیریت دولتی مورد استفاده قرار میگیرد برگرفته از منابع معتبر و علمی است. در چنین مواقعی بایستی بعد از اتمام هر پاراگراف به منبع آن به درستی و با دقت اشاره کنیم. دانشجویانی که می خواهند در هزینه انجام پایان نامه مدیریت دولتی صرفه جویی کنند می توانند بخشی از ترجمه منابع و یادداشت برداریها را خودشان انجام دهند.

ادامه بیان مساله…

با توجه به مطالب گفته شده ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع‌آوری اطلاعات، استقراء و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش یا ارائه تصمیم است. در واقع هوش به مفهوم به‌کارگیری تجربه به منظور حل مسائل دریافت شده تلقی می‌شود. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشین‌هایی هوشمند با به‌کارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی یا حیوانی و نهایتاً دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است. بر این اساس بیشتر سازمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند یا تکامل یافته‌اند که هم عناصر ساختار سلسله مراتبی وهم انعطاف‌پذیری ساختارارگانیک را داشته باشند.ساختارهای ارگانیک، در مقایسه با ساختارهای سلسله مراتبی، غیررسمی‌تر، دارای پیچیدگی کمتر و با قابلیت انجام وظایف خاص‌تر و سفارشی‌ هستند. این سازمان‌ها بر افرادی تکیه می‌کنند که از ابتکار عمل‌شان در تغییر روش‌های انجام کار به عنوان روشی برای ایجاد تغییر در شرایط کلی سازمان استفاده می‌کنند پس انجام هر کاری و هر فعاليتی نيازمند تعيين یك سازمان و یك نظام برای به کارگيری عوامل و امکانات مورد نياز آن به صورت موثر و کارا می باشد.در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی می‌توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسایل در جهت قضاوت و اخذ تصمیم است در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه‌هایی از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر است. در نتیجه علی‌رغم وجود رایانه‌های بسیار کارا و قوی در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوشی نزدیک به هوش انسان در ایجاد هوش‌های مصنوعی نبوده‌ایم.تاثیر هوش مصنوعی بر طراحی سازمان های دولتی می توانددر ساختار وظیفه‌ای، وظایف حسابداری، بازاریابی، منابع انسانی و غیره که به طور کامل از هم جدا هستندو هر کدام توسط یک مدیر ارشد اداره می‌شوند که به مدیر عامل اجرایی گزارش می‌دهد. مزیت چنین ساختاری می‌تواند کارآیی و صرفه‌جویی در تمام موارد سازمانی باشد وشاید هم به علت  نبود پشتبانی ومنابع موجود در راه اندازی سیستم هوش مصنوعی کاملا بر عکس  باشد یا همچنین با ایجاد یک مدل هدفمند می تواند با استفاده از خط مشي يك سامانه ي خبره بهبود يابد تا در صوت لزوم به تصميمگيري كمك نمايد. در طي فرآيند مدل سازي سامانه ي خبره جايگزين انسان خبره می شود.با توجه به توضیحات  حال این سوال مطرح می هوش مصنوعی چه تاثیری بر طراحی سازمان های دولتی دارد ؟

نکته:

الف) بخش بیان مساله در این پروپوزال کمی بیشتر از حد استاندارد است و توصیه می شود بیست تا سی درصد از حجم کار کم شود.

ب) این موضوع در دسته موضوعات بین رشته ای تلقی می شود بهتر است دانشجویان تنها زمانی به موضوعات بیشن رشته روی بیاورند که دانش و مهارت  کافی برای انجام آن را داشته باشند.  موضوعات میان رشته ای بیشتر در نوشتن رساله دکتری مورد توجه قرار می گیرد و در مقطع کارشناسی ارشد توصیه نمی شود.

ج) پروپوزال این موضصوع در  دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است و مطالب صرفا جهت مطالعه و اطلاع منتشر شده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر چه عصر هوش مصنوعی از نظر تعداد سال‌هایی که پشت سر گذاشته است، هنوز در آغاز جوانی است، اما تاثیر غیرقابل انکاری بر جوامع داشته است. مشاغل نیازمند مهارت‌های متوسط، به سرعت در حال ناپدید شدن هستند و جای خود را به اتوماسیون‌های سیستمی می‌دهند. مردم هر روز بیشتر به استفاده از فناوری هوش‌مصنوعی در امور روزمره زندگی علاقه نشان می‌دهند. نزدیک به 50 درصد از سازمان‌ها در جهان استفاده از نوعی از هوش مصنوعی را در انجام فعالیت‌های خود گزارش کرده‌اند.دیجتال‌سازی و هوش‌مصنوعی در راه و روش کار، زندگی، ارتباطات، یادگیری و سرگرمی‌های ما تحول ایجاد کرده‌اند. با گذشت دو دهه از قرن بیست و یکم، بسیاری از مشاغل تحت تاثیر نوآوری‌ها و اختراعات جدید انسانی قرار گرفته‌اند. امروزه بسیاری از سیاست‌های ملی بر هوش مصنوعی تمرکز دارند که تاثیر خود را بر صنعت و کشاورزی، خدمات، زنجیره‌های ارزش و سازماندهی محیط کار ایجاد کرده است. هوش مصنوعی بالقوه توانایی بهبود زندگی مردم را دارد، اما خود علت ایجاد چالش‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاست‌گذاری از جمله در زمینه ایجاد کار یا بیکاری، رشد تنش‌های اجتماعی و اقتصادی و خطر افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی در جوامع و میان کشورهاست.

با توجه به مطالب گفته شده روشن است که هوش مصنوعی تبعات گسترده‌ای برای کل جامعه بشری دارد و در نتیجه سازمان ها وموسسات نیز برای پشتیبانی از یادگیری مادام‌العمر و آموزش مهارت‌های لازم برای کار و زندگی در جوامع در حال تغییر، متاثر از این تبعات و فناوری‌ها هستند.امروزه، هوش مصنوعی در بسیاری از علوم و صنایع کاربرد دارد و این فناوری به علت امکان درک کردن، استدلال و همچنین یادگیری، به یکی از هیجان‌انگیزترین مباحث دنیای علم و تکنولوژی تبدیل شده است. هوش مصنوعی در چند سال اخیر شاهد پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای بوده است و همین موضوع باعث شده که استفاده از این فناوری در حوزه های صنعت وسازمانی بیش از پیش مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد.بسیاری از سازمان ها وموسسات و سایر نقش‌آفرینان از طریق پژوهش و برنامه‌های نوآورانه به دنبال درک بهتر پتانسیل فناوری هوش مصنوعی و مشکلات آن هستند. هوش مصنوعی به عنوان نماد انقلاب چهارم صنعتی، هر روز بیش از پیش سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان را دگرگون می کند. سازمان های دولتی نیز با توجه به اهمیت ذاتی خود بدیهی است که از این مساله استثنا نیست و به همین دلیل در سالهای اخیر سازمان های برتر دنیا طرح های مختلفی را جهت بهره برداری حداکثری از این فناوری و یا مقابله با تهدیدهای پیش رو برنامه ریزی کرده اند.هوش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﯽ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﯾﺠﺎد آن دارد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ های ﻣﻬﻢ ﺑﻪ سازمان ها الاخصوص سازمان های دولتی کمکﮐﻨﺪ.بر این اساس اهمیت داده ها ی سازمانی و تحلیل آنها باعث می شود تا سازمان ها طرح هایی را برای استفاده از هوش مصنوعی بجای عوامل انسانی در توسعه سازمانی دنبال کند.در این راستا امروزه تقریبا تمام صنایع و مشاغل در حال تحولی انقلابی هستند. این تحول عظیم در واقع به واسطه بکارگیری هوش مصنوعی شکل گرفته است. گزارش وضعیت هوش مصنوعی در سازمان ها دقیقا به این موضوع اشاره می کند. همچنین بررسی نتایج بکاریگیری هوش مصنوعی در سازمان ها، فرصت های عمده ای را تشکبل می‌دهد.بر این اساس انجام تحقیقاتی در زمینه تاثیرهوش مصنوعی بر طراحی سازمان های دولتی امری ضروری است.

نکته:

الف) بخش اهمیت و ضرورت تحقیق یکی از بخشهای کلیدی و مهم است که باید در انجام پروپوزال مورد توجه قرار گیرد.

ب) سعی شود در انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال از مطالعه موردی معتبری استفاده شود تا بعدها بتوانید با توجه به داده های واقعی، از عهده استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت دولتی بربیایید. چنانچه پروژه شما فاقد اعتبار کافی باشد این امکان برای شما میسر نخواهد شد.

مرور ادبیات و پیشینه پژوهش

روشن وهمکاران در پژوهش با عنوان کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی: مطالعه ای فرا ترکیب که در سال 1400 انجام دادند.این مقالۀ با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل پریسما چارچوبی برای مطالعات در باب کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی ارائه می دهد . به این منظور، 400 مقاله برگرفته از از پایگاه های اطلاعاتی گیل ، ساینس دایرکت، پروکوئست و وب آو ساینس، در بازۀ زمانی سال‌های 2015 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام دو مرحله غربالگری، 29 پژوهش به عنوان مقاله با کیفیت بالا و متوسط جهت تحلیل عمیق‌تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در باب کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که می‌توان از هوش مصنوعی تقریبادر تمامی بخش‌های دولتی بهره گرفت و دولت ها می‌توانند با سیاست‌گذاری مناسب و در نظر گرفتن جنبه‌های اخلاقی ، از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات بهتر در بخش عمومی بهره گیرند.

 بیان در پژوهش خود با عنوان مروری بر هوش‌مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی عمران و مدیریت پروژه  که در سال 1398 انجام داده که به روش توصیفی انجام شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته نتایج این مطالعه نشان داد که؛ با استفاده از هوش-مصنوعی می‌توان میزان خطای برنامه‌ریزی را تا حد زیادی پیش‌بینی نموده و از مقدار آن کاست. همچنین هوش مصنوعی به بهبود ابعاد نه‌گانۀ مدیریت پروژۀ PMBOK به صورت مدیریت پیچیدگی، استفاده از سیستم‌های خبره و عامل‌های هوشمند شده است.

دلاور وهمکاران در پژوهش دیگری با عنوان به‌کارگیری هوش مصنوعی در پیش‌بینی شایستگی ‌های زنان در محیط کارکه به روش توصیفی انجام دادند. برای این منظور 83 نفر از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفتند. برای طراحی شبکه‌ عصبی‌ مصنوعی، اطلاعات دانش (در چهار بعد)، مهارت (در بیست و یک بعد) و ویژگیهای فردی (در سیزده بعد) کارکنان گردآوری شد؛ سپس شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسپترون چند لایه و سه لایه نورونی (1. 33. 38) طراحی شد. پیش‌بینی شایستگی شغلی در گروه آزمایش توسط الگوی طراحی شده شبکه عصبی مصنوعی انجام، و با الگوی رگرسیون چندگانه مقایسه شد. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی در شاخص عملکرد مطلوب (ماتریس آشفتگی) به‌طور قابل ملاحظه‌ای موفق بوده است.

احمدی وهمکاران در پژهشی با عنوان هوش مصنوعی و فرصت های کسب و کار: شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب و کارهای فناور (مطالعه ی صنعت بازی های رایانه ای) که در سال 92  به روش توصیفی – پیماشی انجام دادند.بر اساس نمونه گیری در دسترس در نهایت ٢٨ شرکت به عنـوان نمونـه بررسـی شـدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و سـپس بـا بهـره گیـری از آزمـون هـای میانگین و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دسـت آمـده ، تـاثیر تحلیـل رفتـار مشـتریان ، کنترل و انجام امور پشتیبانی بر ایجاد مزیت رقابتی را تایید کرد. همچنین تحلیل رگرسیون تاثیر هوش مصنوعی بر برنامه ریزی و مدیریت تولیـد بـر ایجـاد مزیـت رقـابتی در ایـن شـرکت هـا را به عنوان بیش ترین تاثیر شناسایی کرد. همچنین ، ابزار کنتـرل پرسـنل و بعـد از آن تحلیـل رفتـار مشتریان به عنوان شاخص های پر اهمیت شناسایی شدند.

نکته:

الف) برای نوشتن پیشینه پژوهش حتما از مقالات معتبر خارجی که در نشریات بین الملل مانند elsevier و emerald به چاپ رسیده است استفاده کنید.

ب) در پژوهشگاه مدیریت دولتی همواره بالاترین استانداردهای دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران مورد توجه قرار می گیرد و سطح علمی پروپوزال و پایان نامه با این مقیاس سنجیده می شود.